top of page

Thodannur Shiva Kshethra Paripalana Committee Office Bearers & Members – 2022-23

Office bearers

1. Shri. Achuthan Nair Kuniyeal - President

2. Shri. Sadanandan - Vice President

3. Shri. P.M.Vishwanathan - Secretary

4. Shri. M.P.Hareesh Panicker - Joint Secretary

5. Shri. Jayachandran Jayapuram – Treasurer


Members

1. Shri. Adv. P.P.Sunil Kumar

2. Shri. Kunhiraman Pramul Nivas

3. Shri. K.K. Damodaran Nair

4. Shri. Sajith.A

5. Shri. Bhaskaran Payyada

6. Shri. C.N. Rajan

7. Shri. Baby Sreedharan

8. Shri. P.K.Subash

9. Shri. Shanil Khanna P.S

10. Shri. C.M. Satheeshan

11. Shri. Sreejith.A

12. Shri. E. Jiju Kumar

13. Shri. Karingayil Damodharan

14. Shri. N.Salmesh

15. Shri. K.K.Sreedharan

16. Shri. Malayil Radhakrishnan

5 views0 comments

Comments


bottom of page